maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Životní cyklus z hlediska vývoje psychiky

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

ontogenetický vývoj = vývoj jedince v jednotlivých fázích lidského života (od narození, přes mládí a dospělost až ke stárnutí a stáří)

ontogenetický vývoj je dán biologickým zráním (věk, růst) a dále učením, výchovou, prostředím

 

historický vývoj - vývoj společnosti jako celku a v něm jednotlivců jako součástí tohoto celku

fylogenetický vývoj - od nejjednodušších organismů ke složitějším až k člověku

 

            Vývojová období

1. prenatální - období od početí jedince až po narození jedince

 

2. rané dětství - od narození do 3 let

                         dělení: novorozenec - od narození do 1 měsíce

                                     kojenec - od 1 měsíce do 1 roku

                                     batole - od 1 roku do 3 let

 

3. předškolní věk - od 3 let - 6 let

 

4. mladší školní věk - od 6 let - 11, 12 let

 

5. období dospívání - od 11, 12 let - 20 - 22 let

                         dělení: puberta (pubescent) - od 11, 12 let - 15 let

                                     adolescence (adolescent) - od 15 let - 20 - 22 let

 

6. dospělost - od 20 - 22 let - 65 let

                         dělení: časná dospělost - od 20 - 22 let - 31 let

                                     střední dospělost - od 31 let - 45 let

                                     pozdní dospělost - od 45 let - 65 let

 

7. stáří - od 65 let do smrti

 

ZMĚNY A VÝVOJ V JEDNOTLIVÝCH ETAPÁCH

 

v raném dětství rychlý vývoj

novorozenec - má vyvinuté základní nepodmíněné reflexy (nejnutnější), např. dýchací, sací, vyměšovací, polykací reflex

na konci 1. roku, začátkem 2.  se dítě naučí chodit, navázat vztahy s lidmi, první slůvka, naučí se uchopovat a pouštět věci a jiné...)

1 - 1,5 - první slova

ve 2. a 3. roce dochází k rozvoji řeči, navazování kontaktu s jinými dětmi

 

 

předškolní věk

rozvoj řečových dovedností (vylepšení), rozvoj zručnosti (kresba, modelování), širší orientace, (mateřská školka - rozvoj vztahů mimo rodiny), výraznější odlišení ženské a mužské role -             holky - nádobíčko, panenky aj.

                                                                                                                        kluci - autíčka, autodráha

 

 

mladší školní věk

změny tělesné a psychické, začátek povinné školní dotázky v 6 letech, ale může být odklad o 1 rok, protože když se narodí v září, může být nezralé do role školáka

biologická a mentální zralost, nutnost přijmout roli školáka - schopnost přijmout cizí autoritu, dítě musí být samostatné, schopnost soustředění se

 

 

dospívání

důležité a složité období, konfliktní období - problémy ve škole, mezi rodinými příslušníky, v sobě, ve výběru povolání, tzv. "černobílé vidění" = neuvědomování si následků, dospívající to vidí pouze buď dobré a perfektní nebo špatné, přílišná kritičnost, nedostatečná sebekritičnost

dospělost

= biologická zralost - člověk je zralý jak po biologické stránce tak po mentální stránce

v 18 letech právně zodpovědný, ale často nevyzralý

výkon povolání - nezávislost na rodičích, založení vlastní rodiny (výběr životního partnera, potomci)

vyrovnanost, zodpovědnost, člověk by měl mít přiměřený vztah k sobě i k okolí

 

stáří

pokles výkonnosti jedince, změny ve funkcích organismu (fyzické opotřebování)

úbytek některých schopností a dovedností

(např. se zhoršuje paměť)

 

proti tomu je schopnost aktivně stárnout = člověk se snaží psychikou oddálit fyzické stáří (sportovní aktivity, společenské aktivity - klubová setkání, přednášky, divadlo, kino, koníčky, role babičky a dědečka, vzdělávání - "Univerzita třetího věku")