maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Výkonná a soudní moc

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

            VÝKONNÁ MOC

prezident: hlava státu

                 parlamentní demokracie - výkonná moc vychází ze zákonodárné - prezident volen parlamentem -                                                                                                                                            společná schůze obou komor

                 volen na 5 let, max. 2x za sebou, člověk nad 40 let (jako senátor)

                 souhlas nadpoloviční většiny všech členů (142)

                 když by nebyl zvolen napoprvé, šance ještě 2. kolo a 3. kolo

                 úkoly prezidenta:            jmenuje a odvolává členy vlády

                                                přijímá jejich demisi

                                                svolává zasedání posl. sněmovny - za jistých okolností ji může rozpustit

                                                jmenuje soudce ústavního soudu (15 lidí)

                                                jmenuje prezidenta nku

                                                právo vrátit parlamentu přijatý zákon = právo veta - není to absolutní právo

                                                podepisuje zákony

                                                možnost amnestie - omilostnění vězňů s lehčími tresty

                                                může odpouštět, zmírňovat tresty uložené soudem

                                                vrchní velitel ozbrojených sil

                                                propůjčuje vyznamenání

                                                                  řády - nejvyšší státní vyznamenání: Řád Bílého lva

                                                                                                                              Řád T.G.M.

                                                                                                                              medaile

                                                právo účastnit se schůzí parlamentu

 

                  vnější úkoly:            zastupuje stát navenek

                                                sjednává mezinárodní smlouvy

                                                přijímá zahraniční návštěvy

 

                 prezidenta nelze zadržet nebo stíhat (má imunitu) s výjimkou pro velezradu

                 není z výkonu své funkce nikomu odpovědný, nemůže být  odvolán

 

 

 

vláda:             vrcholný orgán výkonné moci

            každé 4 roky sestavována

            kolektivní orgán (rozhoduje ve "sboru")

            minimálně 1x týdně se schází na zasedání

            pro usnesení musí být kvalif. většina

            vydává nařízení k provedení zákona

            jednotlivá ministerstva vydávají vyhlášky - ve věstnících

            vládu jmenuje prezident, odpovědná za své činnosti Poslanecké sněmovně

 

            v čele: předseda vlády = premiér - organizuje činnost vlády, řídí její schůze a sestavuje vládu  

            členové: místopředsedové - 3

                           jednotliví ministři - 16 ministerstev: financí - zároveň místopředseda

                                                                                     školství, mládeže a tělovýchovy

                                                                                     zdravotnictví

                                                                                     zemědělství - zároveň místopředseda

                                                                                     vnitra

                                                                                     práce

                                                                                     zahraničních věcí

                                                                                     životního prostředí - zároveň místopředseda

 

 

státní zastupitelství: občan ČR starší 25 let + další podmínky

                                    zastupuje stát - dává veřejnou žalobu trestního řízení na občany

                                    může jí být vyjádřena nedůvěra poslaneckou sněmovnou s kvalifikovanou většinou  -                                                       podmíněno písemnou formou

                                                když požádá sama vláda - stačí prostá většina

 

 

            SOUDNÍ MOC

soudy - měly by být nezávislé, spravedlivé, neúplatné, objektivní, nestranné

4stupňová soustava:            nejvyšší soud - Brno, dohlíží na zákony, může je i zrušit

                                    2 vrchní soudy - Praha, Olomouc

                                    krajské soudy (městské soudy v Praze)

                                    okresní soudy (obvodní v Praze, městské v Brně)

ústavní soud - Brno