maturitní otázky, seminárky a referáty


Základy společenských věd - Společenské skupiny - davy

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

zvláštním druhem agregátu je DAV

= skupina osob shromážděných na tomtéž místě (prostorová blízkost), na základě téhož podnětu

dav - posuzován spíše negativně (běsnící, tlačící se, valící se, hlučný)

 

TEORIE DAVOVÉHO CHOVÁNÍ

francouzský sociolog a psycholog LE BON vytvořil teorii davového chování -

jak se lidé v davu chovají, znaky davového chování:

            1. potlačení až ztráta vlastní individuality    

            2. převaha původních primárních instinktů a emocí nad racionalitou

            3. ztráta rozumové kontroly a morální odpovědnosti

               (člověk je v davu anonymní a má proto pocit bezpečí před případnými sankcemi,

                chová se tak, jak by se nikdy nechoval, kdyby byl sám)

 

LE BON dělí davy na: 1. heterogenní - náhodné, lidé jsou pouze na stejném místě, momentální prostorová                                                                      blízkost, pouze 1 společný znak, odlišují se řadou znaků (věk, povolání,...)

                                     

                                                                anonymní (pouliční dav), neanonymní (parlament)

                                     

                                     2. homogenní - schází se opakovaně,

                                                               kromě prostorové blízkosti mají více společných znaků, (př. sekty)

 

 

proti tomu BROWN dělí davy na:         

 

                        1. aktivní -             útočné davy - př. lynčující dav

                                                únikové davy - př. panický dav

                                                získávací davy - př. dav při nákupní horečce

                                                expresívní davy - davy vyjadřující názor, postoj (demonstrace, fotbaloví fanoušci)

                                                           

                        2. pasívní  - posluchačstvo (divadlo)

 

 

v r. 1949 další teorie - DAVIS dělí davy na:

 

1. sociálně strukturované -           osoby spojené společným místem, s jedním společným zájmem, legalizované

                                                dělí se na: posluchačstvo

                                                                  stávka, manifestace, diskotéka

                                                aktivní, pasívní

 

2. náhodné -             vznikly náhodně, neplánovaně

                        osoby spojené společným místem, s jedním společným zájmem

 

                        dělí se na:       divácké (čumilové u nehody, lidé shromáždění kolem výjimečné situace)

                                                panické davy

                                                znepříjemňující davy (fronta na lístky, na autobus, na vlak)

 

3. nezákonné - jsou nezákonné od počátku, projevují chování v rozporu se zákonem

                         dělí se na:             aktivní expresivní davy (nepovolená demonstrace - např. rasistická)

                                                amorální davy